اقامتگاه بومگردی کلبه آرامش

استان سیستان و بلوچستان