اقامتگاه بومگردی نورخونه سمنان

درباره اقامتگاه نورخونه

سرکار خانم منیر تقدیسی

سرکار خانم منیر تقدیسی

مدیر اقامتگاه

شماره تماس مستقیم:۰۹۰۰۰۰۰۰

آدرس: استان سمنان، گرمسار, ارادان، روستای پاده، پشت قلعه پاده ،بن بست خانه بهداشت جنب آب انبار بزر، اقامتگاه بوم گردی نورخونه.