سوالات و پاسخ های خود در مورد اقامتگاه های بومگردی را در تالار گفتگو دنبال کنید

تاریخ آخرین بروزرسانی فهرست اقامتگاه های بومگردی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

برای دانلود نسخه PDF فهرست اقامتگاه های بومگردی به همراه شماره تماس آن ها جهت رزرو بر روی لینک زیر کلیک کنید

 نام اقامتگاهشماره تماس رزرواستانصفحه ویژه در وبسایت بوم سرااصالت + ECO
۰۱آتشونی۰۳۱۴۶۳۴۸۱۵۶اصفهانP
۰۲خونه نقلی۰۳۱۵۵۲۳۳۳۲۴اصفهانP
۰۳بارانداز طباطبایی۰۹۱۳۳۲۳۴۱۸۸اصفهانP
۰۴گیله بوم۰۱۳۴۲۶۵۶۵۹۵گیلانP
۰۵کلبه آقا میر

خانه بامداد

۰۹۱۷۹۲۷۲۹۳۲

۰۷۱۴۳۵۸۲۵۶۶

فارسP
۰۶نورخونه۰۹۱۲۴۷۹۸۶۵۳سمنانصفحه ویژه (کلیک کنید)P
۰۷نارتی تی۰۳۵۳۶۲۲۸۵۳یزدP
۰۸عمه رباب۰۳۵۳۲۳۴۰۹۰۹یزدP
۰۹تلارخانه بردبار۰۹۱۱۲۳۹۲۳۴۷گیلانP
۱۰اجاق سید کریم۰۷۱۴۳۵۶۲۰۶۶فارسP
۱۱حوضک۰۳۱۳۴۴۶۴۴۹۱اصفهانP
۱۲بوم کلبه کوهسار۰۹۳۷۲۳۷۵۵۷۵فارسP
۱۳سووشون۰۷۱۳۲۲۴۱۴۲۹فارسP
۱۴بوتیمار۰۹۱۲۱۰۱۳۰۳۷اصفهانP
۱۵خانه جواهری ۰۹۱۳۳۷۲۲۵۱۳اصفهانP
۱۶ناخدا امینی۰۹۱۷۷۶۷۷۶۰۱هرمزگانصفحه ویژه (کلیک کنید)P
۱۷ماه بی بی۰۹۱۳۳۵۹۴۹۴۲یزدP
۱۸ساسنگ۰۹۱۲۸۸۸۳۲۶۸گلستانP
۱۹باغ گلها۰۷۱۴۳۵۲۲۷۶۹فارسP
۲۰گیلگمش۰۹۳۵۴۸۹۹۶۶۹گیلانP
۲۱چاپاکر۰۹۱۳۲۰۳۰۰۹۶اصفهانP
۲۲توسلیان۰۹۱۹۵۲۵۴۶۶۰اصفهانP
۲۳رستاق۰۳۵۳۳۲۷۶۳۳۸۷یزدP
۲۴کُلودَنگ دهخدا۰۷۶۵۸۳۸ ۹۳۱۹هرمزگانP
۲۵کلبه آرامش۰۹۳۷۲۵۶۴۴۹۶سیستان و بلوچستانصفحه ویژه (کلیک کنید)P
۲۶میرزاجان۰۹۱۲۳۴۷۹۱۰۳قزوینP
۲۷خونه مادرجون۰۱۱۵۴۳۳۵۴۵۴مازندرانP
۲۸مهمانکده لپویی۰۹۱۷۷۰۴۹۴۶۳فارسP
۲۹زاغ بور۰۵۶۳۲۴۵۴۴۶۷خراسان جنوبیP
۳۰فتاحی ۰۹۱۳۷۰۷۷۷۰۳

۰۹۳۶۷۸۳۹۶۹۲

هرمزگانP
۳۱آرتین دینور۰۹۱۲۵۹۳۸۷۱۹کرمانشاهP
۳۲باغ آئین های زینت۰۹۱۷۱۶۹۰۷۳۸

۰۹۱۷۱۶۱۱۲۶۳

هرمزگانP
۳۳تیشک۰۹۱۰۹۵۴۶۳۳۳کردستانP
۳۴علوی۰۹۱۹۴۹۷۷۳۴۴خراسان جنوبی نیازمند اطلاعات
۳۵توران گشت۰۹۱۲۳۷۳۵۷۹۴سمنان نیازمند اطلاعات
۳۶الیما۰۹۱۳۶۴۱۲۲۰۲خوزستان نیازمند اطلاعات
۳۷ارگ رادکان۰۹۱۵۱۲۲۳۲۴۷خراسان رضوی نیازمند اطلاعات
۳۸سرو کهن۰۳۵۳۳۸۲۸۶۸۱یزد نیازمند اطلاعات
۳۹ورکانه۰۹۰۱۱۱۱۶۷۲۷همدانصفحه ویژه (کلیک کنید)نیازمند اطلاعات
۴۰بی بی زهرا۰۹۱۹۴۳۱۵۶۱۲سمنان نیازمند اطلاعات
۴۱کلوت کویر۰۹۱۵۸۷۱۹۷۰۰سمنان نیازمند اطلاعات
۴۲رئیس۰۹۱۷۳۴۳۲۳۵۵کهگیلویه و بویر احمد نیازمند اطلاعات
۴۳ننه کوکب۰۹۱۳۲۶۱۱۹۲۶اصفهان نیازمند اطلاعات
۴۴عمو نوروز۰۹۱۳۹۲۳۱۰۸۰خراسان جنوبی نیازمند اطلاعات
۴۵باغ گلستان۰۲۸۳۳۷۱۹۲ ۸۹قزوین نیازمند اطلاعات
۴۶نخل و نرگس۰۹۱۳۱۵۸۲۴۶۵خراسان جنوبی نیازمند اطلاعات
۴۷آله آموت۰۹۱۰۰۴۷۳۱۰۱قزوین نیازمند اطلاعات
۴۸خوش نشین۰۹۱۳۵۶۷۰۹۱۳اصفهان نیازمند اطلاعات
۴۹شاطربمون۰۹۱۳۴۵۲۷۰۰۹یزد نیازمند اطلاعات
۵۰جاده ابریشم۰۹۱۱۲۰۷۷۳۷۵خراسان رضوی نیازمند اطلاعات
۵۱نره کوه۰۹۱۷۷۷۲۰۳۸۰بوشهر نیازمند اطلاعات
۵۲ساباط اصفهک۰۹۱۵۸۶۱۲۰۱۱خراسان جنوبی نیازمند اطلاعات
۵۳سرزمین کهن۰۹۱۷۹۰۶۱۵۷۴بوشهر نیازمند اطلاعات
۵۴گُنج۰۹۳۹۲۴۳۴۹۰۳گیلان نیازمند اطلاعات
۵۵بادگیر۰۹۳۵۳۵۸۱۵۱۵یزد نیازمند اطلاعات
۵۶ساتیار۰۹۱۲۳۲۵۳۹۱۰کرمانشاه نیازمند اطلاعات
۵۷قصر یعقوب۰۹۱۷۳۵۱۱۹۰۹فارس نیازمند اطلاعات
۵۸سالار۰۹۱۳۱۵۱۹۳۳۸یزد نیازمند اطلاعات
۵۹خشت آباد۰۳۵۳۶۲۶۰۰۴۰یزد نیازمند اطلاعات
۶۰دالون۰۹۳۸۵۰۸۶۷۲۳یزد نیازمند اطلاعات
۶۱وصال رویان۰۹۱۵۶۵۲۷۰۷۹خراسان شمالی نیازمند اطلاعات
۶۲کدخدا۰۹۹۰۱۲۰۸۰۱۱یزد نیازمند اطلاعات
۶۳قلعه امیر خان۰۹۱۲۵۷۹۶۴۰۱سمنان نیازمند اطلاعات
۶۴دیلمای گشت۰۹۱۱۹۲۹۳۵۶۸گیلان نیازمند اطلاعات
۶۵اکو کمپ عشایری دُرنا۰۹۱۴۴۵۴۵۷۴۶اردبیل نیازمند اطلاعات
۶۶حافظ۰۹۱۳۳۶۷۱۴۲۲اصفهان نیازمند اطلاعات
۶۷تک تکو۰۹۱۳۹۱۶۵۷۵۲اصفهان نیازمند اطلاعات
۶۸سوشیانت۰۹۱۳۲۲۳۰۰۴۸اصفهان نیازمند اطلاعات
۶۹عادل (سرای مروارید)۰۹۱۲۶۳۰۳۵۷۰اصفهان نیازمند اطلاعات
۷۰کوشک آقا محمد۰۹۳۹۸۳۹۲۱۱۹اصفهان نیازمند اطلاعات
۷۱خانه صفا۰۹۱۰۹۸۰۲۲۵۶اصفهان نیازمند اطلاعات
۷۲حوض حاجی۰۹۱۳۹۲۳۰۱۸۵اصفهان نیازمند اطلاعات
۷۳مان همیشه سبز۰۹۱۷۷۷۳۰۶۴۲بوشهر نیازمند اطلاعات
۷۴کاریز۰۹۱۳۲۲۳۱۵۸۹اصفهان نیازمند اطلاعات
۷۵فانوس کویر۰۳۱۴۴۳۸۲۷۸۳اصفهان نیازمند اطلاعات
۷۶آقا ابراهیم۰۹۳۸۲۴۷۸۶۶۳اصفهان نیازمند اطلاعات
۷۷کیخسرو۰۳۱۴۶۲۰۴۲۶۷اصفهان نیازمند اطلاعات
۷۸اسکندر۰۹۱۰۳۵۵۲۱۲۴اصفهان نیازمند اطلاعات
۷۹هفشجان۰۹۱۳۱۸۱۱۱۳۳چهار محال و بختیاری نیازمند اطلاعات
۸۰آق سید ذبیح الله۰۹۱۳۲۵۳۱۵۸۲خراسان جنوبی نیازمند اطلاعات
۸۱قوامیه۰۹۱۵۴۸۳۹۲۹۷خراسان رضوی نیازمند اطلاعات
۸۲بیدل۰۹۱۵۱۷۷۸۰۰۴خراسان رضوی نیازمند اطلاعات
۸۳پوریعقوب۰۹۱۵۳۳۱۶۲۰۸خراسان رضوی نیازمند اطلاعات
۸۴ساباط (سبنی)۰۹۱۵۹۳۲۲۴۱۰خراسان رضوی نیازمند اطلاعات
۸۵گدرسن۰۹۱۵۰۸۵۳۶۵۶خراسان شمالی نیازمند اطلاعات
۸۶خانه شیخ رجبعلی علامه۰۹۳۶۳۰۴۵۰۶۶سمنان نیازمند اطلاعات
۸۷خانه امید۰۹۱۲۵۷۳۰۰۵۲سمنان نیازمند اطلاعات
۸۸ارگ۰۹۱۲۷۷۳۰۵۵۹سمنان نیازمند اطلاعات
۸۹حاج آقا محمد عجمی۰۹۱۲۵۷۳۲۴۶۳سمنان نیازمند اطلاعات
۹۰خانه گل۰۲۳۳۳۶۶۲۷۱۰سمنان نیازمند اطلاعات
۹۱عمارت بابا حاجی۰۹۱۹۴۳۶۳۴۶۲سمنان نیازمند اطلاعات
۹۲چشمه مراد۰۹۱۹۳۳۴۶۹۱۸سمنان نیازمند اطلاعات
۹۳جورگ۰۷۱۳۲۳۴۵۳۵۸فارس نیازمند اطلاعات
۹۴باچان ۰۹۳۰۱۵۹۳۳۷۶فارس نیازمند اطلاعات
۹۵مدالی۰۹۱۶۲۶۲۲۴۸۰هرمزگان نیازمند اطلاعات
۹۶کاروانسرای پاسنگان۰۹۱۹۸۷۰۲۵۸۵قم نیازمند اطلاعات
۹۷خانه رستم۰۹۱۳۲۵۹۵۳۲۰یزدصفحه ویژه (کلیک کنید)نیازمند اطلاعات
۹۸خالو۰۹۱۷۷۶۹۹۱۷۷هرمزگان نیازمند اطلاعات
۹۹خونه ی مادربزرگ۰۳۱۵۷۷۷۲۵۳۷اصفهان نیازمند اطلاعات
۱۰۰کوتوم۰۹۳۵۶۳۶۴۸۱۵گیلان نیازمند اطلاعات
۱۰۱کلبه توریست۰۹۱۲۲۵۷۸۵۹۷قزوین نیازمند اطلاعات
۱۰۲جنت۰۹۱۱۲۹۲۱۶۷۱مازندران نیازمند اطلاعات
۱۰۳قلعه عقاب هانیازمند اطلاعاتقزوین نیازمند اطلاعات
۱۰۴ستاره کویر حلواننیازمند اطلاعاتخراسان جنوبی نیازمند اطلاعات
۱۰۵خالد نبینیازمند اطلاعاتگلستان نیازمند اطلاعات
۱۰۶بوم کلبه ترکمننیازمند اطلاعاتگلستان نیازمند اطلاعات
۱۰۷عمارت پنج درینیازمند اطلاعاتگلستان نیازمند اطلاعات
۱۰۸کرد بوم کاشانه نیازمند اطلاعاتآذربایجان غربی نیازمند اطلاعات
۱۰۹حاج داود بزرگمهرنیازمند اطلاعاتالبرز نیازمند اطلاعات
۱۱۰کبیرکوهنیازمند اطلاعاتایلام نیازمند اطلاعات
۱۱۱یاسیننیازمند اطلاعاتایلام نیازمند اطلاعات
۱۱۲ارگ سنگی سنگان نیازمند اطلاعاتتهران نیازمند اطلاعات
۱۱۳چالشترنیازمند اطلاعاتچهارمحال و بختیاری نیازمند اطلاعات
۱۱۴سرداب رستم آبادنیازمند اطلاعاتچهارمحال و بختیاری نیازمند اطلاعات
۱۱۵سایدانیازمند اطلاعاتچهارمحال و بختیاری نیازمند اطلاعات
۱۱۶دوپلاننیازمند اطلاعاتچهارمحال و بختیاری نیازمند اطلاعات
۱۱۷کوهرنگنیازمند اطلاعاتچهارمحال و بختیاری نیازمند اطلاعات
۱۱۸ایوان کنگنیازمند اطلاعاتخراسان رضوی نیازمند اطلاعات
۱۱۹غیاثیهنیازمند اطلاعاتخراسان رضوی نیازمند اطلاعات
۱۲۰زعفرانیهنیازمند اطلاعاتخراسان رضوی نیازمند اطلاعات
۱۲۱نرگسنیازمند اطلاعاتخراسان رضوی نیازمند اطلاعات
۱۲۲ننه کلو بابا کلونیازمند اطلاعاتخراسان رضوی نیازمند اطلاعات
۱۲۳یلاننیازمند اطلاعاتخراسان جنوبی نیازمند اطلاعات
۱۲۴کاروانسرای کلمردنیازمند اطلاعاتخراسان جنوبی نیازمند اطلاعات
۱۲۵قلعه تیزکنیازمند اطلاعاتیزد نیازمند اطلاعات
۱۲۶زاغ بورنیازمند اطلاعاتخراسان جنوبی نیازمند اطلاعات
۱۲۷عمارت اکرم خاننیازمند اطلاعاتخراسان جنوبی نیازمند اطلاعات
۱۲۸زرین چاهنیازمند اطلاعاتخراسان جنوبی نیازمند اطلاعات
۱۲۹خانه ناصر لشکرنیازمند اطلاعاتسمنان نیازمند اطلاعات
۱۳۰باغ گیلاسنیازمند اطلاعاتسمنان نیازمند اطلاعات
۱۳۱کومه سبزنیازمند اطلاعاتسمنان نیازمند اطلاعات
۱۳۲قیچ قلعهنیازمند اطلاعاتسمنان نیازمند اطلاعات
۱۳۳قلعه مهر توراننیازمند اطلاعاتسمنان نیازمند اطلاعات
۱۳۴خانه طبیعتنیازمند اطلاعاتسمنان نیازمند اطلاعات
۱۳۵منزلابنیازمند اطلاعاتسیستان و بلوچستان نیازمند اطلاعات
۱۳۶سهروردنیازمند اطلاعاتزنجان نیازمند اطلاعات
۱۳۷غریب خاننیازمند اطلاعاتفارس نیازمند اطلاعات
۱۳۸آژندنیازمند اطلاعاتفارس نیازمند اطلاعات
۱۳۹نقش رستمنیازمند اطلاعاتفارس نیازمند اطلاعات
۱۴۰لایزلندنیازمند اطلاعاتفارس نیازمند اطلاعات
۱۴۱رادمهرنیازمند اطلاعاتفارس نیازمند اطلاعات
۱۴۲آسمان آبینیازمند اطلاعاتفارس نیازمند اطلاعات
۱۴۳آس دِهموردنیازمند اطلاعاتفارس نیازمند اطلاعات
۱۴۴کندازینیازمند اطلاعاتفارس نیازمند اطلاعات
۱۴۵گستان رازنیازمند اطلاعاتفارس نیازمند اطلاعات
۱۴۶بابا حسین کوهستاننیازمند اطلاعاتفارس نیازمند اطلاعات
۱۴۷ریاب (قیصر پور)نیازمند اطلاعاتخراسان رضوی نیازمند اطلاعات
۱۴۸هُدنیازمند اطلاعاتاصفهان نیازمند اطلاعات
۱۴۹بهشت آبادنیازمند اطلاعاتچهار محال و بختیاری نیازمند اطلاعات
۱۵۰خانه رودبارنیازمند اطلاعاتسمنان نیازمند اطلاعات
۱۵۱خانه باغ ایرانینیازمند اطلاعاتفارس نیازمند اطلاعات