اقامتگاه بومگردی ورکانه همدان

درباره اقامتگاه ورکانه همدان

مدیر اقامتگاه ورکانه همدان

مدیر اقامتگاه ورکانه همدان

میزبان شما در اقامتگاه بومگردی ورکانه همدان

شماره تماس مستقیم: ۰۹۰۰۰۰۰

آدرس اینستاگرام:

آدرس کانال تلگرام:

در اقامتگاه بومگردی ورکانه سعی شده از مصالح و الگوی معماری بومی استفاده شود. این اقامتگاه در حال حاضر ظرفیت ۲۰ مهمان را دارد مهمانان با خوراک های محلی پذیرایی میشوند، در رختخواب های سنتی استراحت و سیستم گرمایشی کرسی را تجربه میکنند.

نقد و بررسی تخصصی بوم سرا

فعالیت های زیست محیطی

در رابطه با فعالیت های زیست محیطی این اقامتگاه اطلاعی در دست نیست

خوراک و غذاهای محلی

در رابطه با غذا و خوراک های محلی این اقامتگاه اطلاعی در دست نیست

هنر های بومی و صنایع دستی

در مورد فعالیت های این اقامتگاه پیرامون پاسداشت هنرهای بومی و صنایع دستی محلی اطلاعی در دست نیست.