اقامتگاه بومگردی ساسنگ

استان گلستان

اقامتگاه بومگردی کلبه قزلباش

استان گلستان

لیست اقامتگاه های بومگردی استان گلستان

کلبه قزلباش
۰۹۳۹۱۴۵۷۱۷۱

استان گلستان

روستای زنگلاب

ساسنگ
۰۹۱۲۸۸۸۳۲۶۸

استان گلستان

روستای ساسنگ

شاریسه
۰۹۱۱۲۰۷۷۳۷۵

استان گلستان

روستای کلوکند

ترکمن اوی خالد نبی
۰۹۱۱۱۷۶۱۱۹۶

استان گلستان

روستای گچی سو بالا

ریگ چشمه
۰۹۱۱۳۷۷۸۶۵۱

استان گلستان

روستای ریگ چشمه

تورکمن یورت
۰۹۱۲۰۲۹۴۴۰۹

استان گلستان

روستای تمر قره قوزی

عمارت پنج دری
نیازمند اطلاعات تماس

استان گلستان

شهر گرگان