بازاریابی (معرفی) توسط شبکه ای از اقامتگاه های بومگردی

معرفی شدن هر اقامتگاه توسط دیگر اقامتگاه ها در چندین سال گذشته بویژه از زمان ایجاد خوشه سار بومگردی از اولین ابزارهای بازاریابی موفق بوده است.

مهمانان علاقه مند به اقامت در اقامتگاه های بومگردی با اعتمادی که نسبت به اقامتگاه بومگردی و مدیران آن دارند همواره از آن ها در مورد اقامتگاه های بومگردی دیگر خواهند پرسید و مشورت خواهند گرفت.

یکی از مهمترین مزایای این ابزار جذب و حفظ مهمانان متناسب با بازار هدف اقامتگاه های بومگردی است. همان مهمانی که اقامتگاه های بومگردی به دنبال آن هستند.  مهمانانی که در حداقل یک اقامتگاه بومگردی تجربه اقامت داشته اند و کاملا با ماهیت و شرایط این اقامتگاه ها آشنا بوده و خواستار اقامت در اقامتگاهی مشابه در گوشه دیگری از ایران هستند.

حضور صاحب اقامتگاه و مهمان نوازی خانوادگی او ابزاری برای بازاریابی

آنگونه که از گفتگو با مدیران اقامتگاه های بومگردی بر می آید، اقامتگاه های بوم گردی و ماهیت متفاوت آن ها نسبت به دیگر انواع اقامتی در کشور خود از عوامل جذب مهمان و ابزاری برای بازاریابی می باشند. یکی از این مشخصه های بارز اقامتگاه های بوم گردی نسبت به انواع اقامتی دیگر حضور صاحب اقامتگاه و مهمان نوازی خانوادگی او است که از مولفه های جدا نشدنی هر اقامتگاه بوم گردی است که در نهایت این ویژگی مهمان نوازی و برخورد این میزبانان است که به عنوان ابزاری برای بازاریابی اقامتگاه های بوم گردی ایفای نقش می کند. همانگونه که در گفته های مدیران اقامتگاه های بومگردی ملاحظه می شد برخی به صراحت از خود و مهمان نوازی و وقتی که با مهمانان صرف ارائه خدمات خاص و همنشینی با آن ها می کنند به عنوان عامل جذب و وفاداری مهمانان سخن به میان می آورند. در بین این ویژگی های خاص اقامتگاه های بوم گردی ویژگی های کاریزماتیک و جذابیت مدیران اقامتگاه های بوم گردی است که از سوی آنان مورد تأکید قرار می گیرد. اهمیت این امر را به ویژه در مصاحبه های صورت گرفته با قدیمی ترها همچون آقای آل داوود و رضوانیان به وضوح می توان مشاهده نمود که ویژگی های شخصیتی خود و برخورد و همنشنی شان با مهمانان را که مدت زمان زیادی از اقامت مهمان را به خود اختصاص می دهد را از عوامل موثر در رضایت بیشتر مهمان و حتی تکرار دفعات اقامت مهمان در اقامتگاه خود می دانند. در این میان از دیگر عوامل مورد اشاره قرار گرفته توسط مدیران اقامتگاه ها اتمسفر و فضایی است که اقامتگاه های بوم گردی در آن به ارائه خدمات می پردازند و از آن به عنوان عامل جذب و وفاداری مهمانان و ابزاری برای بازاریابی یاد کرده اند.

ویژگی های خاص اقامتگاه های بومگردی ابزاری برای بازاریابی

ویژگی های خاص اقامتگاه های بومگردی شامل:
کاریزما و جذابیت مدیران اقامتگاه ها
روی خوش و صرف وقت با مهمان (مهمان نوازی)
اتمسفر و فضای خانوادگی

اگر با شنیدن ابزار بازاریابی اقامتگاه بومگردی ذهن شما اول از همه به دنبال ابزاری دیجیتالی، نو و متفاوت برای اقامتگاه بومگردی می گردد باید بگویم در اشتباهید زیرا بررسی ها نشان می دهد اول از همه باید ابزارهای فوق که ذاتاً با ماهیت بومگردی همراه هستند وجود داشته باشند.
این ها را می توان ابزارهایی به شمار آورد که ذاتاً باعث جذب و وفاداری مهمان می شوند.
پس از آن است که شما می توانید به واسطه دیگر ابزارها به بازاریابی اقامتگاه بومگردی خود بپردازید.

رضایت مهمانان گیاهخوار و نقش آن در بازاریابی

بر اساس مطالعاتی که تا کنون بر روی پژوهش های خارجی  پیرامون بازاریابی در گردشگری و صنعت مهمان نوازی داشته ایم در موارد متعددی  از غذا و اهمیت آن به عنوان عامل جذب کننده مهمان و گردشگر یاد شده و در مواردی از منوی غذایی چاپی و آنلاین در رستوران هتل ها و تاثیر مثبت آن بر بازاریابی این واحد های اقامتی سخن به میان آمده بود. از این رو در این پست نیز با تاثیر از پست اینستاگرامی اخیر اقامتگاه بومگردی گیله بوم در رابطه با مهمانان گیاهخوار این مطلب را بسیار مفید و قابل تامل میبینیم و به شما پیشنهاد میکنیم به منوی غذایی خود و گیاهخواران توجه ویژه ای داشته باشد.

شروع به کار بخش آموزش بازاریابی بوم سرا

با توجه به مشکلات پیش آمده در رابطه با شبکه پیام رسان فوری تلگرام تصمیم بر این شد مطالب آموزشی بازاریابی اقامتگاه های بومگردی را در بخشی ویژه در سایت بوم سرا پوشش دهیم و شما مدیران و مسئولان اقامتگاه های بومگردی از این پس با مراجعه به این بخش از سایت می توانید از آخرین ترفند ها و استراتژی ها و آموزش های بازاریابی آگاهی یابید. از همراهی شما سپاسگزاریم.