ویدئو فضای سرای سایه و آرامش آن

اقامتگاه بومگردی سرای سایه در کاشان واقع شده است

 

سنتور نوازی مهمانان اقامتگاه گالش کولام در گیلان

اقامتگاه بومگردی گالش کولام در روستای کندلات استان گیلان واقع شده است

 

جشن دوگوله در اقامتگاه بومگردی خانه جواهری

از دیر باز در بویین میاندشت شب اول نوروز ظرف ها ی تزیین شده از پشت بام خانه ها در ایوان ها و جلوی پنجرها اویزان می شود .اهالی خانه هدیه گذاشتن در این ظرف ها را مایه ی خیر و برکت در سال جدید میدانند .به این جشن جشن دوگوله گفته میشود و ریشه در اساطیر ایرانی دارد .
کلیپی را که مشاهده میفرمایید جشن دوگوله در فروردین نود شش خانه جواهری میباشد .

ویدیو از اسفناج ارگانیک کاشته شده در هتل بومگردی گیلگمش گیلان

هند پن نوازی پیروزه شهباز در اقامتگاه بومگردی خانه جواهری