اتاق شعر بافی در خانه بومگردی کدخدا

درخانه بوم گردي كدخدا اتاقي وجود دارد كه درآن قالي و پارچه ها سنتي يزد بافته مي شده. به موی انسان یا حیوان «شَعر» گفته می‌شود و در اصطلاح بافندگی، شَعر نوعی پارچه‌ است که با مو یا ابریشم و با «دستگاه بافندگی چهاروردی» بافته می‌شود. بافتن شَعرِ پشمی در یزد و اصفهان و شَعر ابریشمی در کاشان رواج داشت که اکنون در معرض فراموشی و نابودی است.