معرفی و عرضه دستبندهای سوزن دوزی شده دختران بلوچ سربیشه در اقامتگاه بومگردی زاغ بور

دستبند های سوزن دوزی هنر دستان زنان و دختران بلوچ شهرستان سربیشه روستای تاجمیر نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی اقامتگاه بوم گردی زاغ بور بیرجند