نار‌تی‌تی و معنای رضایت

🏡ما در نارتی تی یکی از دیوارهای خانه را اختصاص داده ایم به یادگارهای مهمان ها، هر کدام از مهمان ها هر چه دوست داشته باشند به آن اضافه می کنند.

👧یادم هست چند ماه پیش داستانی از یک دختر تایوانی در این مورد نوشتم که او کشورش را دوست داشت و پرچم کشورش را به ما هدیه داد.

🔸اما یک یادگاری ذهنیت ما را در مورد رضایت گردشگر گسترش داد و به ما تلنگر زد که رضایت واقعی چیست.

✅یک دختر جوان فرانسوی که سه شب مهمان ما بود به دیوار ما بلیط باغی در کیوتو ژاپن اضافه کرد، جاذبه ای که ۲ سال پیش از آن بازدید کرده بود. چند دقیقه از آن باغ تعریف کرد و گفت هیچ وقت آنجا را یادم نمی رود.
یک جوان دو سال پس از بازدید از یک جاذبه زمانی که در یک کشور دیگر مسافر است، بلیط جاذبه ای را همراه داشته باشد. این معنای رضایت است.

🏡شاید نارتی تی در تریپ ادوایزر نمره ۵ از ۵ داشته باشد و یا از میان اقامتگاه های خاص در یزد در رتبه اول باشد، شاید نارتی تی در لونلی پلنت مطرح شده باشد، اما آیا دو سال بعد مهمان هلندی ما در مراکش کارت نارتی تی را به دیوار هتلش می چسباند؟ آیا یک جوان استونیایی ۳ سال بعد در کره جنوبی از ما برای یک دوست همسفر تعریف می کند؟

✅این مرز جدیدی از رضایت است که باید به دنبالش برویم.