گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان از فعالیتهای اقامتگاه بومگردی ساسنگ