ویدیو گفتگو با بومگردی رستاق در برنامه زنده باد زندگی