ویدئو فضای سرای سایه و آرامش آن

اقامتگاه بومگردی سرای سایه در کاشان واقع شده است