هوای بارونی و مهمانان اقامتگاه بومگردی کلبه قزلباش