هلی شات اقامتگاه بومگردی پوریعقوب

اقامتگاه بومگردی پوریعقوب اقامتگاهی در جوار آسبادها و در دل باغ ها و نهالستان های نشتیفان
آماده پذیرش میهمان های ایرانی و خارجی
خواف/خراسان رضوی