نمایی زیبا از فضای بیرونی اقامتگاه بومگردی کلبه قزلباش در شب

اقامتگاه بومگردی کلبه قزلباش در ارتفاعات کوهستانی پارک جنگلی چهل چای مینودشت در استان گلستان واقع شده است