نان کلهن یا نان دیگی در اقامتگاه بومگردی میکال گیلان

نان کلهن یا همان نان دیگی از نان های سنتی شمالی و دست پخت مادر بزرگ هاست و عطر و طعمش توی خونه های قدیمی هیچوقت فراموش نمیشه. این عطر و طعم رو در اقامتگاه بومگردی میکال در سیاهکل گیلان نیز میتوانید تجربه کنید.