شب نشینی در محوطه بیرونی اقامتگاه بومگردی کلبه قزلباش

اقامتگاه بومگردی کلبه قزلباش در ارتفاعات کوهستانی پارک جنگلی چهل چای مینودشت در استان گلستان واقع شده است