سنتور نوازی مهمانان اقامتگاه گالش کولام در گیلان

اقامتگاه بومگردی گالش کولام در روستای کندلات استان گیلان واقع شده است