رضایت مهمانان گیاهخوار و نقش آن در بازاریابی

بر اساس مطالعاتی که تا کنون بر روی پژوهش های خارجی  پیرامون بازاریابی در گردشگری و صنعت مهمان نوازی داشته ایم در موارد متعددی  از غذا و اهمیت آن به عنوان عامل جذب کننده مهمان و گردشگر یاد شده و در مواردی از منوی غذایی چاپی و آنلاین در رستوران هتل ها و تاثیر مثبت آن بر بازاریابی این واحد های اقامتی سخن به میان آمده بود. از این رو در این پست نیز با تاثیر از پست اینستاگرامی اخیر اقامتگاه بومگردی گیله بوم در رابطه با مهمانان گیاهخوار این مطلب را بسیار مفید و قابل تامل میبینیم و به شما پیشنهاد میکنیم به منوی غذایی خود و گیاهخواران توجه ویژه ای داشته باشد.