خورش به آلو و سیب درختی در اقامتگاه بومگردی ماه بی بی اردکان

اشکان بروج در پست اینستاگرامی خود با عنوان شکمگردی یزدی در اقامتگاه ماه بی بی اردکان اینچنین می نویسد:

شما تا حالا خورشت بِه آلو و سیب درختی خوردین؟ یعنی غذاهایی دیدم بس شگرف و خوش طعم میثم پیری یکسالی است که در اردکان اقامتگاه بومگردی ماه بی بی رو راه انداخته و خیلی جای باحالیه ‌ توصیه میشه شدید