جشن دوگوله در اقامتگاه بومگردی خانه جواهری

از دیر باز در بویین میاندشت شب اول نوروز ظرف ها ی تزیین شده از پشت بام خانه ها در ایوان ها و جلوی پنجرها اویزان می شود .اهالی خانه هدیه گذاشتن در این ظرف ها را مایه ی خیر و برکت در سال جدید میدانند .به این جشن جشن دوگوله گفته میشود و ریشه در اساطیر ایرانی دارد .
کلیپی را که مشاهده میفرمایید جشن دوگوله در فروردین نود شش خانه جواهری میباشد .