تپه باستانی ویست در ۲۰ کیلومتری گلپایگان

درباره این تپه و روستای تاریخی ویست از زبان مدیران اقامتگاه بومگردی سرای کربلایی فریدون گلپایگان بخوانید

پیش از این بارها روستای ویست در ۲۰ کیلومتری گلپایگان را از نزدیک دیده بودم. امروز به اتفاق دوستان خوبم جناب آقای دکتر فروغی و مهندس ریاضت برای بازدید از تپه تاریخی ویست رفتیم و با گروهی از معمرین خوش مشرب آن جا هم کلام شدیم. همه شواهد گویای این بود که این تپه باستانی از دوران پیش از تاریخ تا همین اواخر محل سکونت مردمان این منطقه بوده است. وجود نقوش صخره ایی متعدد که مبین مراسم آیینی تکریم الهه ها و خدایان باستانی اقوام آریایی بوده، پراکندگی سفالینه های متعدد مربوط به دوران اشکانی و ساسانی و گورستان دوران اسلامی به همراه خاطرات افسانه گونه معمرین منطقه از وجود دستکندها و راه های زیر زمینی، کشف دو آب انبار قطور و طویل که در دل صخره ها حفر شده است و وجود نمادی مقدس در محلی که به تصور معمرین، زمانی مسجدی با ستون های متعدد بوده است، همگی گواه ارزش تاریخی این تپه باستانی هستند. طبیعت زیبا و خصوصیات اقلیمی منطقه، کوه های سرسبز، بافت روستا به خصوص نوع معماری کم نظیر آن و نزدیکی آن به دو شهر زیبای خوانسار و گلپایگان، از جمله ظرفیت های مهم منطقه است که می تواند این روستای تاریخی را به روستای هدف گردشگری تبدیل کرده و زمینه سرمایه گذاری در حوزه صنعت توریسم را فراهم کند. به نظر می رسد که با گمانه زنی و انجام کاوش های باستان شناسی، فصل مهمی از شناسایی منطقه تاریخی ثلاث به وجود آید.