تجربه پخت شیرینی محلی (بژی) در اقامتگاه بومگردی آرتین دینور کرمانشاه

گردشگران در اقامتگاه بوم گردی آرتین دینور کرمانشاه می توانند درست کردن شیرینی محلی (بژی) را در کنار زنان محلی تجربه کنند .