بازاریابی (معرفی) توسط شبکه ای از اقامتگاه های بومگردی

معرفی شدن هر اقامتگاه توسط دیگر اقامتگاه ها در چندین سال گذشته بویژه از زمان ایجاد خوشه سار بومگردی از اولین ابزارهای بازاریابی موفق بوده است.

مهمانان علاقه مند به اقامت در اقامتگاه های بومگردی با اعتمادی که نسبت به اقامتگاه بومگردی و مدیران آن دارند همواره از آن ها در مورد اقامتگاه های بومگردی دیگر خواهند پرسید و مشورت خواهند گرفت.

یکی از مهمترین مزایای این ابزار جذب و حفظ مهمانان متناسب با بازار هدف اقامتگاه های بومگردی است. همان مهمانی که اقامتگاه های بومگردی به دنبال آن هستند.  مهمانانی که در حداقل یک اقامتگاه بومگردی تجربه اقامت داشته اند و کاملا با ماهیت و شرایط این اقامتگاه ها آشنا بوده و خواستار اقامت در اقامتگاهی مشابه در گوشه دیگری از ایران هستند.