اولین مهمانان قمی اقامتگاه بومگردی ساسنگ

فریده و امیر، اولین مهمانان ما از شهر قم بودند در مسیر سفر زیارتی به شهر مشهد به اقامتگاه بومگردی ساسنگ آمده و شبی را مهمان ما بودند اطلاعات اقامتگاه بومگردی ساسنگ را از طریق وبسایت دریافت کرده و رزرو را همانجا انجام داده بودند قرار است تابستان همراه خانواده هایشان به ساسنگ بیایند و ما چندین روز افتخار میزبانی شان را خواهیم داشت.