استقبال گردشگران از جشنواره غذاهای بومی و محلی در اقامتگاه بومگردی آرتین دینور

برگزاری اولین جشنواره غذاهای بومی محلی در اقامتگاه بومگردی آرتین دینور و استقبال پرشور گردشگران.