احیا و ساخت عروسک بی بی کُگ توسط اقامتگاه بومگردی ماه بی بی اردکان یزد

عروسک بی بی کُگ

کاربرد :جنبه مردم شناسی، معرفی فرهنگ و سوغات
بی بی کُگ عروسک آئینی هموطنان زرتشتی است که در گذشته آن در سفرهای نذری می گذاشتند. این عروسک کاملا دست ساز و قابل انعطاف است و با توجه به پوشش زرتشتی ها ساخته شده. همچنین در بدن این عروسک طبق آیین زرتشتی گیاه آویشن ریخته می شود و به نوعی این عروسک هم جنبه برآورده کردن نذر دارد و هم معطر است.

این عروسک به پیشنهاد خانه بومگردی ماه بی بی اردکان یزد و توسط آمن خادمی در شهریور ۹۶ بازسازی و در چرخه احیا و ساخت قرار گرفت.