آواز زیبای جناب آقای روستا در اقامتگاه بومگردی خانه جواهری

صدای گرم دوست عزیز گرامی جناب روستا مدیر اقامتگاه بومگردی گیله بوم روستای قاسم اباد گیلان صفای خاصی که بر خانه جواهری داد.