آش انار اقامتگاه بومگردی باغ گلها ارسنجان

از قدیم مردم این مرزو بوم اول آبان ماه (اول عقرب)فصل برداشت انار وآب انار گیری را جشن میگرفتند. و با آمدن پاییز زنان و مردان کوله بار خود را بسته و به باغها کوچ میکردند.
به طوری که پذیرایی از میهمان در فصل پاییز
با غذاهای طعم انار زبان زد خاص و عام بوده که آش انار از بی نظیرترین آنهاست.
معمولا از این نوع آش به عنوان عصرانه استفاده میشده و بر این عقیده بودند که تا زمان برداشت کامل انار هر روز عصر پخت آش انار را انجام دهند و به رسوم و آیین قدیم با برپا کردن آتش ظروف مسی را برای پخت انتخاب کرده و آب انار تازه را به عنوان چاشنی مخصوص به آش اضافه میکردند و رهگذرانی که در سرما از این کوچه باغها گذر میکردند با این آش پذیرایی میشدند.
بر اساس همین سنت اقامتگاه بوم گردی باغ گلها جهت زنده نگه داشتن این آیین قدیمی هر ساله پاییز با جشن انار از میهمانان خود با این غذای محلی پذییرایی کرده و فرصتی باشد تا همگان از این طعم خاص لذت ببرند.